Izgradnja

Kasniji zahtjevi određuju postupak pri žbukanju

Kada se žbukiraju, nastavljate toliko kako se vrata otkrivaju kao i kod bilo kojeg drugog žbukanja. U kući časopisu naći ćete odgovarajuće upute. Ovako možete dobiti žbuku ovdje za upute o gaziranom betonu. Naravno, naći ćete i prikladan vodič za žbukanje na drugim površinama kao što su pješčenjaka, opeka, itd.

Podijelite s prijateljima

Ostavite svoj komentar